francesc balagué

learning around the world

about

Són moltes les petites petjades que vaig deixant cada dia a la xarxa, i he creat aquest espai per tenir-les totes mínimament centralitzades. No pretén ser res més…

No demano gran cosa…

“No demano gran cosa:
poder parlar sense estrafer la veu,
caminar sense crosses,
fer l’amor sense haver de demanar permisos,
escriure en un paper sense pautes.

O bé, si sembla massa:
escriure sense haver d’estrafer la veu,
caminar sense pautes,
parlar sense haver de demanar permisos,
fer l’amor sense crosses.

O bé, si sembla massa:
fer l’amor sense haver d’estrafer la veu,
escriure sense crosses,
caminar sense haver de demanar permisos,
poder parlar sense pautes.

O bé, si sembla massa…”

Miquel Martí i Pol

Scroll to top